Nyheter

2013-10-01

Nu flyttar vi verksamheten från Arlanda Stad till nybyggda lokaler i Täby Kyrkby. Läs mer »

Miljö

Fleetcenter Täby miljöpolicy utgår från att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera avfall minskar dagligen. Vi arbetar därför kontinuerligt med att alla våra tjänster ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Som kund hos oss ska du kunna känna dig säker på att de produkter vi använder alltid tas om hand på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att våra servicetekniker kan lämna ett utfört arbete med ett gott och rent samvete.

• öka kunskap och miljömedvetenhet hos både våra anställda och våra samarbetspartners
• följa utvecklingen av miljöanpassade produkter som kan implementeras både på kontoret och i verkstaden
• uppfylla de miljökrav som ställs, samt följa miljölagstiftning
• följa utvecklingen av tekniska förbättringar som kan minska vår påverkan på miljön


Fleetcenter Täby AB
| Eldarvägen 5 | 18775 Täby | Växel: 08-594 400 30 | Öppettider - vardagar 07.00 - 17.00 | Mail: info@fleetcenter.se